Správcem areálu je:

Sportovní klub OK Jihlava, z.s.

Evžena Rošického 2684/6
58601 Jihlava
IČO: 63442566
člen České unie sportu a Českého svazu orientačních sportů

Kontaktní osoba a hlášení poškozených kontrol:

Ing. Jan Kadlec
tel. 777 099 321
e-mail: jankadlec@centrum.cz

www.okjihlava.cz